jan 12, 2016

Bio-beursworkshop: WRR rapport over voedselsysteem: ‘omslag naar duurzaam kan zoals bij loodvrije benzine’


In het recent verschenen rapport van de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid: ‘Naar een voedselbeleid’ staan concrete aanbevelingen om te werken aan een veerkrachtig voedselsysteem met behoud biodiversiteit. Op de Bio-beurs vindt op 21 januari tussen 12.30 en 14.00 uur de workshop 'Omslag naar duurzaam kan zoals bij loodvrije benzine' in de Hanzezaal plaats. Hierin geven deskundigen hun visie op het rapport en bespreken we hoe de biologische sector kan profiteren van de aanbevelingen.

De tijd begint te dringen om een echte omslag te maken naar een ecologisch houdbaar voedselsysteem. Gelijk met de omslag naar duurzame energie zal onze voedselproductie ook binnen enkele decennia zeer grote veranderingen moeten ondergaan om ecologische en sociale rampspoed te voorkomen. Dit vraagt een integrale aanpak, een voedselakkoord en voortdurende monitoring op effecten landbouw op biodiversiteit, bodemvruchtbaarheid energiegebruik en volksgezondheid.

Het WRR rapport spoort bedrijfsleven en overheid aan om via heffingen op niet duurzame productie, duurzame productie te bevorderen zoals destijds om loodvrije benzine mogelijk te maken en gelden voor het GLB te koppelen aan ecologische houdbaarheid en volksgezondheid. Wat gaan bedrijfsleven en overheid hiermee doen en hoe kan de bio-sector van deze aanbevelingen profiteren en zelf verdere stappen maken.

Inleiding:
Josta de Hoog (co-auteur WRR rapport)

Reacties van o.a.

  • Joost de Jong ( 'strategisch adviseur' Ministerie Economische Zaken en belast met de kabinetsreactie op het WRR rapport )
  • Marc Jansen (directeur Centraal Bureau Levensmiddelenhandel)
  • Jan Willem Erisman (directeur Louis Bolk Instituut)
  • Kees van Zelderen ( melkveehouder en o.a. vakgroepvoorzitter biologische landbouw LTO en bestuurder BioHuis en Bionext

Gespreksleider Bert van Ruitenbeek (directeur Demeter en Ecominds)

Hier vindt u de links naar het WRR-rapport 'Naar een voedselbeleid' en de reactie van het kabinet.


Suggesties?

Elk jaar zijn er maar liefst 80 inhoudelijke workshops op de Bio-beurs. Heeft u suggesties?

 

workshops@bio-beurs.nl

 


Bereikbaarheid

Praktische informatie over de locatie van de Bio-beurs en route naar de IJsselhallen in Zwolle met ov en auto.


Lees meer


Van boer tot bord!

iedereen uit de biologische sector is aanwezig

Een initiatief van

In samenwerking met