jan 13, 2018

Première film Koolstofboeren op de Bio-beurs


Filmmakers Joris van der Kamp en Fransjan de Waard lanceren de film Koolstofboeren tijdens de Bio-beursworkshop ‘Koolstofboeren, boeren voor een beter klimaat.’ De nationale klimaatgezant Marcel Beukeboom plaatst de film in (inter)nationaal perspectief. Landbouwbodems in Nederland kunnen jaarlijks 1 miljoen ton CO2 ‘wegvangen’ door koolstof te binden in de bodem. In de film maken we kennis met (bio)boeren die koolstofbinding standaard integreren in hun bedrijfsvoering. Wordt koolstofbinding een nieuw businessmodel op de boerderij?

 

Marcel Beukeboom vertegenwoordigt Nederland wanneer er internationaal over klimaat gesproken wordt. Hij opent de workshop met de stand van zaken in het Nederlandse klimaatbeleid. Aansluitend wordt de film gedraaid en is er een paneldiscussie onder leiding van LTO-portefeuillehouder klimaat en Duurzame Energie, Kees van Zelderen. In het panel zitten onderzoeker Joachim Deru (Louis Bolk Instituut), Heleen Klinkert (projectleider Bionext), Fransjan de Waard (filmmaker), Raymond Niesten (koolstofboer), Marcel Beukeboom. Na de première en een interview met de koolstofboeren Welmoed Deinum en Raymond Niesten debatteert het panel over de kansen van koolstofbinding als nieuwe businesscase in de biologische sector.

 

De film vormt onderdeel van het project Koolstofboeren. Hierin zoeken we naar de beste manieren om koolstof vast te leggen in de bodem en hoe de boer hiervoor te belonen. Dit project wordt uitgevoerd door ZLTO, het Louis Bolk Instituut en Bionext. Financiers zijn de Stuurgroep Landbouw Innovatie Noord–Brabant, ZuivelNL, het Ministerie van Economische Zaken en de ZLTO vakgroep biologisch landbouw.

 

Waar is de workshop?
workshop ‘Koolstofboeren, boeren voor een beter klimaat’
Bio-beurs, IJsselhallen Zwolle
Woensdag 17 januari 2018
18.30 – 20.00 uur
Suydersee-zaal

 


Suggesties?

Elk jaar zijn er maar liefst 80 inhoudelijke workshops op de Bio-beurs. Heeft u suggesties?

 

workshops@bio-beurs.nl

 


Bereikbaarheid

Praktische informatie over de locatie van de Bio-beurs en route naar de IJsselhallen in Zwolle met ov en auto.


Lees meer


Kom naar de Bio-beurs

2 dagen lang inspiratie en zakendoen

Een initiatief van

In samenwerking met