40. Core Organic - Bodemvruchtbaarheid meten, innovatief groenbemesters doden en biodiversiteit in de boomgaard (NL/ENG)

Core Organic, Fertilcrop -  Hoe verhoog je bodemvruchtbaarheid en hoe meet je het?  (20 min)

Om de productiviteit van biologische productiesystemen te verhogen is het belangrijk dat we beter begrijpen hoe de bodem werkt. In dit project hebben onderzoekers gekeken naar de interactie tussen gewassen en bodemorganismen. Ook hebben ze modellen ontwikkeld om gewasgroei beter te kunnen voorspellen. Tenslotte hebben ze tests die telers zelf kunnen toepassen om bodemkwaliteit te meten, gecontroleerd en beschreven.

https://www.youtube.com/watch?v=f-kigHj3vbw (spade test)

Spreker: Ron de Goede, onderzoeker bodemkwaliteit bij Wageningen University & Research, NL

 

Core Organic, SoilVeg - Verbetering van bodembeheer in biologische groenteteelt via  groenbemesters (20 min )

Groenbemesters leveren veel ecosysteemdiensten. Bij NKG systemen moet je zoeken naar alternatieven voor onderwerken van groenbemesters. In dit project is getest of in een NKG systeem gebruik van een roller crimper om een groenbemester te doden tot voordelen leidt. 

https://youtu.be/R8M1-gVMN6E (roller crimper van Inagro)

Spreker: Lieven Delanote, hoofd biologische productie, INAGRO, België

 

Core Organic, ECOORCHARD - Design and management to boost functional biodiversity of organic orchards (20 min)

Organic tree fruit quality and yield are often reduced because of insect and pest damage. This project looks for promising techniques, tools and monitoring protocols to improve management of functional biodiversity. Furthermore techniques to introduce specific flower strips are tested. Experciences to boost FAB will be collected on a joint website http://ebionetwork.julius-kuehn.de/

Speakers: Annette Herz, researcher at the biological control institute of the Julius Kühn Institut, Germany (and maybe Laurent Jamar, CRA-Wallonia, Belgium)

Gespreksleider
Marian Blom - Bionext
Datum
wo 17 januari

Thema
innovatie
Tijd
17.45 - 18.45

Locatie
Workshopruimte E
Zet in agenda!
Terug naar programma

Van boer tot bord!

iedereen uit de biologische sector is aanwezig

Een initiatief van

In samenwerking met