5. Koolstofboeren, boeren voor een beter klimaat

De landbouw kan jaarlijks 1 miljoen ton CO2 ‘wegvangen’ door koolstof te binden in de bodem. Wordt koolstofbinding een nieuw businessmodel op de boerderij? Filmmakers Joris van der Kamp en Fransjan de Waard (makers van bodemboeren) doken wederom de bodem in, maar keken ook naar de effecten op ons klimaat. Na de première en een interview met de koolstofboeren Welmoed Deinum en Raymond Niesten debatteert een panel met experts uit verschillende invalshoeken over de kansen van koolstofbinding als nieuwe businesscase in de biologische sector.  

Sprekers
Marcel Beukeboom - Klimaat ambassadeur
Heleen Klinkert - Bionext
Joris van der Kamp en Fransjan de Waard - Filmmakers
Joachim Daru - Louis Bolk Instituut
Gespreksleider
Kees van Zelderen - LTO portefeuillehouder Klimaat en Duurzame Energie
Datum
wo 17 januari

Thema
klimaat
Tijd
18.30 - 20.00

Locatie
Suyderseezaal
Zet in agenda!
Terug naar programma

Inspireren, delen en ontmoeten!

Meer dan 60 workshops en culinaire demonstraties

Een initiatief van

In samenwerking met