38. Een persistente grasklaver voor de beste bodemkwaliteit

Het behoud van grasklaver is de beste manier om organische stof op te bouwen en bodemleven te stimuleren. Maar hoe houdt je als biologische veehouder de klaver in het grasland? In de PPS Bodem en ruwvoeder is hier intensief onderzoek naar gedaan, o.a.; rassenonderzoek naar 18 rassen witte klaver, nutrientenonderzoek in een gebreksziekte proef sinds 1954, onderzoek naar de aanwezigheid van rhizobiumbacterien in verschillende gronden, onderzoek naar de penwortel van witte klaver en wat dit betekent voor persistentie, en het effect van voorvrucht en N-bemesting op klaverontwikkeling. Resultaten van dit onderzoek worden gepresenteerd en bediscussieerd.
Sprekers
Jan Rinze van der Schoot - WUR
Nick van Eekeren - Louis Bolk Instituut
Pedro Janssen - Louis Bolk Instituut
Datum
wo 23 januari

Thema
innovatie relatie boer consument
Tijd
15.15 - 16.15

Locatie
Workshopruimte E
Zet in agenda!
Terug naar programma

Succesvol met biologisch op de kaart!

Ontdek hoe andere bedrijven het doen.

Een initiatief van

In samenwerking met