73. Biologische teelt op zandgrond: ervaringen uit het systeemonderzoek te Vredepeel

Op WUR-proeflocatie Vredepeel wordt sinds 1993 systeemonderzoek gedaan naar biologische akkerbouw en groenteteelt op zandgrond. Begin 2018 is een rapport gepubliceerd met de resultaten van de periode 2000-2016. De resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd en bediscussieerd. In het bijzonder zal aandacht zijn voor de bemesting, organische stof, stikstofstromen en grondbewerking in het biologische systeem. Opvallende resultaten zijn de lage stikstofuitspoeling in het systeem en de stijgende bodemvruchtbaarheid.

Klik hier voor de presentatie slides:

Slides workshop 73

Sprekers
Janjo de Haan - WUR Open Teelten
Marie Wesselink - WUR Open Teelten
Datum
do 24 januari

Thema
klimaat innovatie
Tijd
14.15 - 15.15

Locatie
Workshopruimte E
Zet in agenda!
Terug naar programma

Succesvol met biologisch op de kaart!

Ontdek hoe andere bedrijven het doen.

Een initiatief van

In samenwerking met