49. Maximaal melk uit gras

In het praktijknetwerk “Maximaal melk uit gras” is gedurende 2018 gewerkt aan het vergroten van de biodiversiteit en het meten van de product kwaliteit. Melk is geanalyseerd met infrarood-spectra en onderzocht op mineralen en er zijn van een aantal melkmonsters kristallisatiebeelden en chroma’s gemaakt. Er is geëxperimenteerd met het doorzaaien van kruiden in de periode februari - maart. Tijdens de workshop willen we de uitkomsten delen.
Sprekers
Durk Oosterhof - Obio melkveehouderij
Harm de Vries - RINGadvies
Peter Takens - Takens kringlooplandbouw advies
Datum
do 24 januari

Thema
innovatie
Tijd
14.15 - 15.15

Locatie
Workshopruimte A
Zet in agenda!
Terug naar programma

Van boer tot bord!

iedereen uit de biologische sector is aanwezig

Een initiatief van

In samenwerking met