Agroforestry ontwikkeling in Nederland: kansen voor meerjarige teelten in combinatie met vee en/of akkerbouw

De combinatie van professionele teeltsystemen, zoals noten- of fruitteelt met grasland of akkerbouw, betekent een radicale innovatie in het huidige landbouwsysteem. Diverse innovatieve ondernemers zijn de afgelopen jaren enthousiast met agroforestry (meerjarige mengteelten) aan de slag gegaan. Tezamen met deze ondernemers en experts uit onderzoek, ontwerp en advies, gaan we in gesprek over motivaties en hobbels die we moeten nemen, voordat agroforestry op de kaart staat en bomen (weer) een volwaardige plek krijgen in de Nederlandse landbouw.

 

Wilt u een bestaand agroforestry systeem bekijken en spreken met 2 ondernemers die er vol enthousiasme mee bezig zijn? Ga dan mee op de excursie-tour naar de twee bedrijven op zaterdag 20 januari. De agroforestry excursie-tour start om 11.00 op het bedrijf Neimeijer, Heino en eindigt rond 15.00 op het bedrijf Notengaard Bisschop, in Kallekote. Kijk voor meer informatie op: foodforestry-development.nl en meld je aan via info@foodforestry-development.nl.

Sprekers
Wijnand Sukkel - WUR
Kees van Veluw - WUR, LBI, Stichting van Akker naar Bos
Xavier San Giorgi - Food Forestry Development
Datum
do 18 januari

Thema
innovatie
Tijd
16.15 - 17.45

Locatie
Suyderseezaal
Zet in agenda!
Terug naar programma

Kom naar de Bio-beurs

2 dagen lang inspiratie en zakendoen

Een initiatief van

In samenwerking met