We zijn op zoek naar (biologische) ondernemers, onderzoekers of adviseurs die laten zien dat landbouw en voedselproductie anders kan. De uitdagingen waar we voor staan op gebied van klimaat, gezondheid, verdere verduurzaming, de consument-burger spagaat en andere grote problemen kunnen we alleen samen oplossen. En dat begint met elkaar te informeren, te inspireren en te motiveren. We nodigen u daarom van harte uit om uw kennis, visie, inspiratie en ideeën met de bezoekers van de beurs te delen. Uw voorstel moet uiterlijk vrijdag 27 september binnen zijn.

 

Als een voorstel wordt goedgekeurd, wordt ook naar de aanbieder gekeken. Wanneer de aanbieder een winstoogmerk heeft, betaalt deze een bijdrage van € 200,-. Een ondernemer of onderzoeker die staat voor het algemeen belang kan gratis deelnemen.

 

De thema's van 2020 zijn:

1. Hoe blijft biologisch koploper van de integrale verduurzaming?
2. Nieuwe biologische wetgeving: wat verandert er?
3. Waar komen biodiversiteit en klimaatmaatregelen samen?
4. Kringlooplandbouw en vierkantsverwaarding
5. Nieuw en/of jong in biologisch
6. Mens of machine: is smart farming de toekomst in de biologische landbouw?
7. Gezonde leefstijl
8. Verbinding boer en consument

 

Meer informatie over de thema's 


Suggesties?

Elk jaar zijn er maar liefst 80 inhoudelijke workshops op de Bio-beurs. Heeft u suggesties?

 

workshops@bio-beurs.nl

 


Bereikbaarheid

Praktische informatie over de locatie van de Bio-beurs en route naar de IJsselhallen in Zwolle met ov en auto.


Lees meer


Kom naar de Bio-beurs

2 dagen lang inspiratie en zakendoen

Een initiatief van

In samenwerking met